Zawieszenie zajęć

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia działalności placówek oświatowych, wynikającą z zagrożenia epidemii koronawirusem informuję, że w dniach 12 -25 marca (włącznie) zostały odwołane zajęcia dydaktyczno – wychowawcze we wszystkich placówkach oświatowych tj. żłobkach, przedszkolach i szkołach.

W dniach 12 i 13 marca w szczególnych przypadkach w placówkach będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze. Te dwa mają stanowić dla rodziców czas na zorganizowanie opieki dla swoich dzieci na pozostały okres zawieszenia działalności placówek oświatowych.

Od poniedziałku 16 marca do środy 25 marca placówki zostaną bezwzględnie zamknięte.

Szanowni Państwo, ograniczenie działalności placówek oświatowych nie jest czasem dodatkowych ferii i należy go traktować jak czas kwarantanny dla dzieci i młodzieży. Oznacza to, że dzieci powinny pozostać w domach i ograniczyć wszelką aktywności i kontakty z rówieśnikami.

Jednocześnie informuję, że rodzice dzieci do ósmego roku życia mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który gwarantuje ZUS na podstawie stosownego oświadczenia rodzica.
Z wyrazami szacunku Krystian Latoszewski