Rekrutacja do klasy I:

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Filii w Bączku: