Nasza szkoła zbudowana została w 1910 roku.

Do 1920 pełniła funkcję Żeńskiej Szkoły Powszechnej.

W  tym  czasie wszystkie zajęcia prowadzone były w języku niemieckim  a program szkolny służył odgórnie zaplanowanej germanizacji.

W latach 1920-1939 placówka przybrała charakter polski, a poczesne miejsce zajęło wychowanie patriotyczne.

Najcięższe czasy nadeszły  podczas okupacji niemieckiej gdy używanie języka polskiego traktowano w kategoriach ciężkiego przestępstwa .

Pod koniec wojny w szkole urządzono radziecki szpital polowy.

1 kwietnia 1945 roku  (niecały miesiąc po wyzwoleniu Skarszew) dzięki przedwojennemu kierownikowi szkoły Konradowi Putynkowskiemu,  rozpoczęto zapisy uczniów do nowotworzonej polskiej szkoły.

W powojennej historii, jak w zwierciadle odbicie znajdują : do 1956 czasy stalinowskie (indoktrynacja socjalistyczna), w latach 1956-1970 gomułkowski centralizm (wprowadzono zakaz nauczania katechezy w szkole, zniesiony dopiero po 1990), gierkowski industrializm (1970-1980), odwilż solidarnościowa (1980-1981), stan wojenny (1981-1983)  a od 1990 roku budowa nowego demokratycznego ustroju III Rzeczypospolitej.

W latach 1979-1985 trwała rozbudowa budynku szkoły.

Dzięki temu placówka wzbogaciła się o nowe sale lekcyjne, salę gimnastyczną oraz stołówkę.

17 października 2006 roku szkoła zyskała patrona w osobie Jana Pawła II.

W roku 2010 obchodziliśmy 100 rocznicę powstania szkoły.

W ponad 100-letniej historii szkołę ukończyło około 5000 uczniów a pracę pedagogiczną realizowało około 250 nauczycieli.