Aktualizacja warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

1.PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE  Egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.  Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:  w terminie głównym:  Język polski –16 czerwca 2020r. (wtorek ) godz. 9.00  Matematyka – 17 czerwca 2020r. (środa) godz. 9.00  Język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020r. (czwartek ) godz. 9.00  w terminie dodatkowym:  Język polski -7 lipca 2020r. (wtorek) godz. 9.00  Matematyka – 8 lipca 2020r. (środa) godz. 9.00  Język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020r. (czwartek) godz. 9.00  Termin ogłoszenia wyników – 31 […]

ŚWIĘTY NA KAŻDY CZAS – NASZ ŚWIĘTY

Są w naszym życiu tacy ludzie, których nie da się zapomnieć. Pozostają w nas czyjeś spojrzenia, barwa głosu, śmiech… Bez wątpienia takim niezapomnianym człowiekiem dla nas  – dla każdego Polaka – stał się papież Jan Paweł II. Nasz Papież – jak to zwykliśmy o Nim mówić. Dziś mija już piętnaście lat, kiedy Bóg zabrał do […]

Rekrutacja do klas I

Szanowni Państwo Aktualizacja: 2020-03-31 22:05 Z uwagi na wejście w życie nowych obostrzeń dotyczących wykonywania obowiązków przez instytucje publiczne informujemy, że zgłoszenia i wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I przyjmowane będą tylko w formie elektronicznej. Data: 2020-03-31 09:30 1 kwietnia rozpoczynamy rekrutację do klas I. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne prosimy o składanie wypełnionych […]

Zawieszenie zajęć

Szanowni Państwo, w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia działalności placówek oświatowych, wynikającą z zagrożenia epidemii koronawirusem informuję, że w dniach 12 -25 marca (włącznie) zostały odwołane zajęcia dydaktyczno – wychowawcze we wszystkich placówkach oświatowych tj. żłobkach, przedszkolach i szkołach. W dniach 12 i 13 marca […]

GREAT BRITAIN IS GREAT

Dzisiaj w naszej szkole odbył się I etap – etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego „GREAT BRITAIN IS GREAT”. Spośród wszystkich uczestników największą ilość punktów uzyskały dwie uczennice klasy IIIa – Kinga Grandzicka oraz Hanna Sienkiewicz. To właśnie one będę reprezentowały naszą szkołę w II etapie konkursu, który odbędzie się 17 kwietnia w Gdańsku. Gratulujemy […]

Konkurs matematyczny klas II i III

Uczniowie klas II i III zmierzyli się dziś z zadaniami konkursowymi z matematyki. Uczestnicy zgodnie twierdzili, że zadania były bardzo trudne, ale zmagania z królową nauk sprawiają im wiele przyjemności. Gratulujemy odwagi i życzymy osiągniecie maksymalnych wyników.

Konkurs piosenki harcerskiej

Słowami starej harcerskiej piosenki: Harcerzem być to sztuka nie lada, Harcerzem być każdemu wypada. Składamy gratulacje dla uczennic naszej szkoły, które brały udział w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Harcerskiej Szalamaja w Kwidzynie.

Warsztaty zawodowe

Warsztaty z zakresu orientacji zawodowej „Akcesoria zawodowe” dla uczniów klas II i III w ramach realizacji programu WSDZ. Zajęcia prowadzone były przez Panią Gabrysie Stapel – Rygosik. Uczniowie uczestniczyli w nich z ogromnym zainteresowaniem. Było mnóstwo uśmiechu i wiele ciekawych atrakcji